WRO2018札幌大会のルールを公開しました。

大会に参加する子はぜひぜひご確認ください。

WRO2018札幌大会のルールはこちらから